กรุณากรอกข้อมูลสำหรับสมัครบริการ

True Super Fiber Speed Boost เเพ็กเสริมเพิ่มสปีด

(สำหรับรับ SMS ยืนยันการสมัคร)

(สำหรับรับ SMS ยืนยันการสมัคร)

หมายเลขที่ใช้บริการอินเทอร์เน็ต เช่น 96xxxxxxxx


**ข้อมูลใช้สำหรับการสมัครบริการ True Super Fiber Speed Boost แพ็กเสริมเพิ่มสปีด เท่านั้น**

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

02-700-8000

เวลาทำการ 9:00 – 20:00น.


©True Corporation Public Company Limited All rights reserved.